Fundraising

Email: erikjensenoedsted@gmail.com

Telefon: 6049 2757

Fundraising - kan det betale sig, - har du tid?

 

Hvordan kommer du i gang

  • Vi ta'r en snak om hvordan processen kan startes op og køre, - hvad der skal søges fondsmidler til, - altså alt det praktiske

 

Idé og projektbeskrivelse samt resumé

  • Din idé vurderes og beskrives og herefter kan projektbeskrivelsen, som skal danne grundlag for ansøgningen udarbejdes

 

Find relevante fonde

  • Hvilke fonde kan tænkes at støtte projektet og din idé, - der foretages en screening og relevante fonde præsenteres

 

Kort og præcis ansøgning

  • På baggrund af projektbeskrivelsen udarbejdes ansøgningen, - enten via elektronisk ansøgningsskema, via mail eller via brev og almindelig post

 

Match ansøgning med de udvalgte fonde

  • Det er vigtigt at ansøgningen og projektbeskrivelsen matcher de enkelte fondes betingelser og støtteområder

 

Eventuel kontakt til fondene

  • Er det muligt, kan der rettes henvendelse til fondene eventuelt for en forhåndsudtalelse

 

Vær opmærksom på at der er stor forskel på ansøgningsfrister og behandlingstid, - der kan derfor gå noget tid, fra processen starter til der er et svar fra de ansøgte fonde.

 

 

 

Dine overvejelser inden du går igang:

 

Anvende ressourcer fra egen organisation?

 

Tid koster penge!

 

Bruge ekstern bistand?

 

En ansøgningsproces kan sagtens lægge beslag på 100 til 150 timer, - måske mere!

Kontakt EJ Rådgivning ApS og få vurderet din idé og et tilbud på facilitering af processen.

EJ Rådgivning ApS - Erik Jensen

Telefon: +45 60 49 27 57 - Mail: erikjensenoedsted@gmail.com

Torveparken 25 - Ødsted - 7100 Vejle